امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

راند دعوتنامه اولیه ACT در تاریخ 17 ژانویه برگزار شد

در مجموع ١٠۶ دعوتنامه اولیه برای متقاضیان خارج از استرالیا به شرح زیر صادر شد:

 👈٢۵ دعوتنامه ١٩٠
👈٨١ دعوتنامه ۴٩١

کف امتیاز مشاغل را میتوانید در فایل پیوست مشاهده فرمایید.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top