امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

گزارش غیررسمی اداره مهاجرت در خصوص راند 11 نوامبر 2019 برگزار شد

راند 11 نوامبر 2019 برگزار شد و براساس گزارش غیررسمی در این راند حدود 500 دعوتنامه صادر گردیده است.که نشان دهنده  کاهش صدور دعوتنامه نسبت به ماههای قبل می باشد. دراین راند نیز 60 درصد از دعوت شدگان از مشاغل پروراتا و 40 درصد نان پروراتا بوده است .

کلیه مشاغل نان پروراتا 85 امتیاز به بالا که تا تاریخ 31 اکتبر پرونده خود را ثبت کرده بودند دعوتنامه گرفتند. همچنین برخی مشاغل پروراتای 85 امتیازی  همچون گروه سایر مهندسی ها  که تا اواخر اکتبر لاج کرده بودند، دعوتنامه گرفته اند .

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top