امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

گزارش غیررسمی اداره مهاجرت در خصوص راند 11 نوامبر 2019 برگزار شد

راند 11 نوامبر 2019 برگزار شد و براساس گزارش غیررسمی در این راند حدود 500 دعوتنامه صادر گردیده است.که نشان دهنده  کاهش صدور دعوتنامه نسبت به ماههای قبل می باشد. دراین راند نیز 60 درصد از دعوت شدگان از مشاغل پروراتا و 40 درصد نان پروراتا بوده است.

کلیه مشاغل نان پروراتا 85 امتیاز به بالا که تا تاریخ 31 اکتبر پرونده خود را ثبت کرده بودند دعوتنامه گرفتند. همچنین برخی مشاغل پروراتای 85 امتیازی  همچون گروه سایر مهندسی ها  که تا اواخر اکتبر لاج کرده بودند، دعوتنامه گرفته اند .

 

برای اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top