امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

امکان ورود دانشجویان و دارندگان ویزاهای موقت از فوریه 2021

دولت استرالیا در آخرین جلسه کابینه در سال 2020،شرایط بهبود اقتصادی پساکرونا را مورد بررسی قرار داد و تصیم گرفت که در ماه فوریه امکان ورود دانشجویان و دارندگان ویزاهای موقت را فراهم نماید.در این جلسه موارد مربوط به سیاستهای اقتصادی دوران پسا کرونا،واکسناسیون کرونا،چارچوب بازگشایی ملی بیزنسها تا کریسمس ،فراهم نمودن شرایط ایمن جهت بازگشت به کار مورد بررسی قرار گرفت.

تاکنون حدود 28000 مورد مبتلا به کرونا در استرالیا تائید و 908 نفر از این بیمارها جان سپردند.

در حال حاضر نیز حدود 50 مورد بیمار کرونائی در کشور وجود دارد که تحت قرنطینه می باشند. استرالیا از معدود کشورهای است که عملکرد درخشانی در کنترل بیماری کووید -19 داشته و مرز در بین ایالتها تا کریسمس بازگشائی خواهند شد.

سیاست استرالیا با توجه به شرایط کنونی در بازگشت استرالیائی ها به کشور میباشد.موارد مربوط به شرایط بازگشت دانشجویان وسایر مهاجران در جلسه آتی کابینه در فوریه 2021 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top