امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

دعوت نامه های اسکیل ورکر ماهی یکبار صادر می‌شود

دعوت نامه های اسکیل ورکر ماهی یکبار صادر می‌شود :

از تاریخ ۱۱ آگوست ۲۰۱۸ ارسال دعوتنامه های اسکیل ورکر ، ساب کلاس ۱۸۹ و ۴۸۹ ماهی یکبار  در روز ۱۱ هر ماه اتفاق می افتد،هیچ تغییری در تعداد دعوت نامه های ارائه شده در هر ماه وجود ندارد.امتیاز قبولی ۶۵ باقی میماند،مگر مشاغل خاص که امتیازهای بالاتر نیاز دارند.تمامی لیست مشاغل مربوطه در لینک زیر قابل مشاهده می‌باشد :

https://www.homeaffairs.gov.au/trav/work/skil#tab-content-3

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top