امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

دعوت نامه های اسکیل ورکر ماهی یکبار صادر می‌شود

دعوت نامه های اسکیل ورکر ماهی یکبار صادر می‌شود :

از تاریخ ۱۱ آگوست ۲۰۱۸ ارسال دعوتنامه های اسکیل ورکر ، ساب کلاس ۱۸۹ و ۴۸۹ ماهی یکبار  در روز ۱۱ هر ماه اتفاق می افتد،هیچ تغییری در تعداد دعوت نامه های ارائه شده در هر ماه وجود ندارد.امتیاز قبولی ۶۵ باقی میماند،مگر مشاغل خاص که امتیازهای بالاتر نیاز دارند.تمامی لیست مشاغل مربوطه در لینک زیر قابل مشاهده می‌باشد :

https://www.homeaffairs.gov.au/trav/work/skil#tab-content-3

  • info@takvisa.com

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top