امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

احتمال تغییر در شرایط ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی

با توجه به تقاضایی زیاد برای ویزای کارآفرینی استرالیا به نظر می رسد این  کشور درصدد تغییر و سخت تر کردن شرایط ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی استرالیاست لذا آن دسته از متقاضیانی که درخواست اقدام برای ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی استرالیا هستند سریعتر قبل از تغییر در شرایط این  نوع ویزا پرونده خود را در جریان انداخته تا مشمول تغییرات جدید احتمالی نشوند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top