امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

راندهای اسکیل ورکر از این پس اجرا خواهد شد

راندهای دعوتنامه اسکیل ورکر در باقیمانده سال 21-2020 بصورت هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد:

دوره بعدی دعوت برای ویزایهای اسکیل ورکر در ژانویه 21-2020 اجرا خواهد شد.

1. اسکیل ورکر ساب کلاس 189.

2.اسکیل ورکر ساب کلاس 491 فامیلی.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top