امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

پیش بینی های سایت Iscah در خصوص دریافت دعوتنامه بعد از تغییرات Dec

سایت Iscah بر اساس تغییرات امتیاز که بعد از 16 نوامبر صورت می گیرد  پیش بینی هایی را در خصوص کف امتیاز مشاغل پروراتا و نان پروراتا جهت دریافت دعوتنامه برای راند Dec که آخرین راند سال 2019 خواهد بود، اعلام کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:

  • حسابدار ها 95 امتیاز-تاریخ لاج EOI 21  مارچ
  • حسابرس ها 95 امتیاز- تاریخ لاج EOI 22 می
  • مهندسین الکترونیک 90 امتیاز- تاریخ لاج EOI 26 سپتامبر
  • مهندسین صنایع، مکانیک و تولید 90 امتیاز- تاریخ لاج EOI 14آگوست
  • دیگر مهندسین 90 امتیاز- تاریخ لاج EOI 21 جون
  • تحلیلگران سیستم 90 امتیاز- تاریخ لاج EOI 12 جون
  • برنامه نویسان نرم افزار 90 امتیاز- تاریخ لاج EOI 11 آگوست
  • متخصصان شبکه 90 امتیاز- تاریخ لاج EOI 1 آگوست
  • نان پروراتاها 90 امتیاز- تاریخ لاج EOI 17 اکتبر

شایان ذکر است این اطلاعات تنها پیش بینی های سایت  Iscahبر اساس راندهای قبلی است و به نظر می رسد با توجه به افزایش 10امتیازی مجردها به واقعیت نزدیک باشد.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top