امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اعلام ظرفیت مشاغل سال مالی 2021-2020

اداره مهاجرت استرالیا ظرفیت مشاغل را جهت سال مالی جدید اعلام کرد.منظور از ظرفیت مشاغل، تعداد دعوتنامه ای است که در طی یکسال مالی جهت ویزای ساب کلاس 189 صادر خواهد شد.هر گروه شغلی ظرفیت مشخصی دارد و چناچنه در هر زمان سقف آن پر شود دیگر دعوتنامه ای تا پایان آن سال جهت آن گروه شغلی صادر نخواهد شد .این امر موجب توزیع مناسب دعوتنامه متناسب با نیاز استرالیا در هر گروه شغلی می گردد.ظرفیت تعدادی از مهمترین گروههای شغلی و نسبت آن به سال مالی 2020-2019 را در عکس بالا ملاحظه فرمایید.
خبر خوشحال کننده این است که ظرفیت تعدادی از گروههای شغلی افزایش چشمگیری داشته است مانند گروه مدیران ساخت، مدیر مهندسی، عمران، برق، صنایع، مکانیک، تولید، استاد دانشگاه، کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی و کاردرمان گرها.این امر نشان میدهد استرالیا همچنان به نیروی ماهر نیاز دارد.

ظرفیت غالب مشاغل تغییر نکرده است ولی متاسفانه در برخی از گروهها با کاهش سقف مشاغل روبرو هستیم مثل گروه حسابدارن و حوزه کامپیوتر که انتظار میرود این موضوع با پایان بحران کرونا به حال قبل باز گردد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top