امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

گزارش وضعیت صدور دعوتنامه - قسمت اول (مارچ 2017)

بررسی گزارشات ماه مارچ 2017 در خصوص دعوتنامه های ارسال شده از طرف دولت استرالیا جهت متقاضیان ویزاهایی که نیاز به دریافت دعوتنامه جهت لاج کردن درخاست ویزا دارند نشان می دهد.

بررسی گزارشات ماه مارچ سال 2017 در خصوص دعوتنامه های ارسال شده از طرف دولت استرالیا جهت متقاضیان ویزاهایی که نیاز به دریافت دعوتنامه جهت لاج کردن درخاست ویزا دارند نشان می دهد که شرایط دریافت دعوتنامه جهت مشاغل پردرخاست که در لیست Pro Rata قرار دارند همچنان دشوار است. این موضوع باعث شده تا امتیاز لازم جهت دریافت دعوتنامه این گروه از مشاغل بسیار بالا باشد و یا زمان انتظار جهت دریافت دعوتنامه بیشتر از حد معمول باشد. رشته های حسابداری و حسابرسی هم اکنون جزء مشاغل سخت می باشند که حداقل 70 امتیاز جهت دریافت دعوتنامه نیاز دارند. وضعیت و زمان دریافت دعوتنامه جهت مشاغل لیست Pro Rata به شرح زیر می باشد:

 

شغلزمان انتظار جهت دریافت دعوتنامهامتیاز لازم
حسابدار و حسابرس703-6 ماه
تحلیلگر حوزه ارتباطات6531 هفته
کارشناسان شبکه کامپیوتر656 هفته
برنامه نویس و مهندس نرم افزار654 هفته

 

 
ظاهرا" این شرایط ممکن است دستخوش تغییراتی شود زیرا تعداد دعوتنامه هایی که جهت این مشاغل تا کنون صادر گردیده کمتر از سقف برنامه ریزی شده دولت استرالیا در سال مالی حاضر می باشد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top