امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

آخرین آمار منتشر شده از روند بررسی ویزاهای سابکلاس 189 در سال مالی جاری

طبق آمار منتشر شده از سوی اداره مهاجرت استرالیا در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰، تاکنون تعداد ١۶٩۶ (  با احتساب متقاضی اصلی و همراهان) صادر گردیده است.
همچنین تعداد ویزاهای در دست بررسی این سابکلاس برای متقاضیان داخل خاک استرالیا (آنشور) ٢١٧٣ عدد و از خارج خاک استرالیا (آفشور) ٢۳٠٣ عدد می باشد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top