امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

آخرین آمار منتشر شده از روند بررسی ویزاهای سابکلاس 189 در سال مالی جاری

طبق آمار منتشر شده از سوی اداره مهاجرت استرالیا در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰، تاکنون تعداد ١۶٩۶ (  با احتساب متقاضی اصلی و همراهان) صادر گردیده است.
همچنین تعداد ویزاهای در دست بررسی این سابکلاس برای متقاضیان داخل خاک استرالیا (آنشور) ٢١٧٣ عدد و از خارج خاک استرالیا (آفشور) ٢۳٠٣ عدد می باشد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top