امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

شهر پرت و گولد کوست از شانزده نوامبر به شهر های رجینال برای ویزای 491 پیوستند

دولت فدرال استرالیا بعد از موفقیت یک برنامه ابتکاری مهاجرت، انتقال مهاجران تازه وارد به مناطق حاشیه ای را از 23 هزار نفر به 25 هزار نفر افزایش می دهد.دولت شهرهای پرت و گولد کوست در شهر های اصلی قرار نداد تا با این روش شهرهای فوق را به مقصد مهاجران ماهر و دانشجویان بین المللی تبدیل کند.در اوایل سال جاری 23 هزار ویزا برای مهاجرانی که متعهد به زندگی و کار در منطقه حاشیه ای و روستایی شوند در نظر گرفته شده بود.اگر افراد متعهد به کار و زندگی برای حداقل سه سال در این مناطق باشند شرایط ویزای اقامت دائم را دارند.

وزیر مهاجرت آقای کولمن گفت : در سه ماهه اخر سال 2018/9 تعداد ویزاها کمتر از 3000 بوده در حالی که 6000 ویزا در سه  ماه نخست سال مالی فعلی طی برنامه جدید صادر شده است.وی گفت :این باعث شروع یک ترغیب قدرتمند برای مهاجرت به مناطق حاشیه ای می باشد.طی این تصمیم شهرهای پرت و گولد کوست در طبقه شهر اصلی قرار نخواهند داشت و دلیل این اقدام بدلیل جذب مهاجران ماهر و دانشجویان بین اللملی گرفته شده که از 16 نوامبر اجرا می شود.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top