امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

اگر برای تغییر آب و هوا اقدامی نشود، تا 2050 تمدن بشری به پایان می رسد

یک نهاد استرالیا گزارشی منتشر کرد که می گوید:اگر امروزه بشر برای تغییرات آب و هوا اقدام نکند حدود سی سال دیگر ،تغییرات و آسیب های  برگشت ناپدیزی خواهد شد.

این نهاد ، برای مردم سناریوی "آخرزمان"را ترسیم کرده است که نشان می دهد اگر با تغییرات اقلیمی مقابله نشود بشر را در مسیر پایان تمدن قرار خواهد داد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top