امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اطلاعیه جدید ایالت نیوست ولز (NSW) در مورد ویزاهای سرمایه گذاری

سایت ایالت نیوست ولز تا اطلاع ثانوی اسپانسری ویزاهای 188 و 132 سرمایه گذاری را رسماً بسته اعلام کرد. سابکلس های زیر شامل این قانون خواهند شد : 

Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation stream

Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Investor stream

Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor stream

Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Entrepreneur stream

Business Talent (Permanent) visa (subclass 132) – Significant Business History stream

Business Talent (Permanent) visa (subclass 132 – Venture Capital Entrepreneur stream

 

به محض از سر گرفتن اسپانسری برای این ویزاها، به طور رسمی از سوی این ایالت اعلام  خواهد شد.

همچنین اسپانسری ویزای سابکلاس های زیر همچنان باز است :

 

Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation Extension stream

Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor Extension stream

Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Business Innovation stream

Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Investor stream

Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Significant Investor

(State / Territory Sponsored Business Owner visa (subclass 892

(State / Territory Sponsored Investor visa (subclass 893

 

همچنین به مناسب تعطیلات کریسمس 2019، سازمان مهاجرت این ایالت از روز 24 دسامبر 2018 تعطیل و در تاریخ 8 ژانویه 2019 کار خود را مجدد از سر خواهد گرفت.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید

 

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top